• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Co nabízíme

Firma GRADIOR TECH prošla v nedávném období organizační restrukturalizací, a to s jasným cílem – koncentrovat všechny složky organizace do jednoho právního subjektu GRADIOR TECH a.s. Ten nově v oblasti divadelních technologií zajišťuje, kromě služeb, na které jsou naši zákazníci zvyklí, jako je inženýring, projekční a konstrukční práce nebo montáž, i vlastní výrobu. Synergickým efektem tohoto sloučení pod jednu střechu je zefektivnění vlastních činností s jasným bonusem pro zákazníky – zkvalitnění a zlevnění našich služeb. Další důležitou novinkou je posílení naší pozice na ruském trhu pomocí nově vzniklé pobočky v Petrohradě – GRADIOR SPB. V oblasti řídicích systémů došlo ke změně našeho hlavního partnera, kterým je nyní německá firma ARTTHEA Bühnentechnik GmbH, která patří do nejužší světové špičky systémů řízení jevištních technologií. Díky tomu se naše portfolio služeb rozšířilo o produkt, který splňuje nejpřísnější požadavky v oblasti kvality a technické úrovně (samozřejmostí je certifikované řízení SIL 3) a je ověřen rozsáhlým seznamem referencí.

Rozsah služeb

Komplexní služby od návrhů po realizaci originálních koncepcí technologií pro divadla, kulturní zařízení, kina, amfiteátry, multifunkční haly a další prostory obdobných účelů, zahrnující jevištní technologie (jevištní tahy, lanování, opony, osvětlovací mosty, atd.), jevištní mechaniku (otočná jeviště, jevištní podia a orchestřiště, zdvihací a mobilní plošiny), řídící systémy, osvětlení (jevištní, nouzové, rozvaděče) a elektro akustiku.

Mise společnosti

Dodávky divadelních, scénických a obdobných technologií a technologických celků a zařízení na klíč, počínaje vypracováním studií, projektové dokumentace všech stupňů, výrobní dokumentace, zajištěním výroby, dodávek, montáží a instalací, uvedením do provozu a předání zákazníkovi, včetně následné údržby a servisu.

Vize společnosti

GRADIOR TECH a.s. se svojí nadprůměrnou kvalitou projekčních prací a výroby, znalostmi a aplikací propracovaných moderních technologií, technickou disciplínou a vysokou kvalitou dodávek, se stane první volbou investorů, architektů, odborných projektantů a provozovatelů pro dodávky široké škály divadelních, jevištních a souvisejících technologií a technologických celků a zařízení.

Poslední reference

Spolufinancování

Naši klienti