Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.6.2019
Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na řádnou valnou hromadu.
Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. oznamuje akcionářům společnosti,
že dne 18.6.2019, od 10 hodin, se bude v zasedací místnosti v sídle společnosti konat řádná valná hromada akcionářů.

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady je přiložena níže a je distribuována akcionářům.

 

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Nový produkt RCL Plošina

10.6.2018

Na základě spolupráce s renomovanými německými partnery přichází společnost GRADIOR TECH a.s. s novým produktem nazvaným „RCL Platform“ – kompaktní, mobilní a velice stabilní zvedanou plošinou v nepřeberné škále rozměrových variant.

Hlavní přednosti RCL plošin:
• Nízká hmotnost – 600 kg pro variantu 2×1 m
• Malá zástavbová výška – 500 mm pro zdvih 2000 mm
• Vysoká tuhost ve všech polohách zdvihu
• Široká variabilita půdorysných rozměrů a zdvihů podle přání klienta

Produkce je chráněna průmyslovým vzorem No 004529592-0001.
Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.5.2018
Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat
akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
dne 15. 06. 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady je přiložena níže a spolu se
zdůvodněním zařazených bodů jednání je distribuována akcionářům. Současně je uložena k
nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel

Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.4.2018
Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. oznamuje akcionářům společnosti,
že dne 11.05.2018, od 13 hodin, se bude v notářské kanceláři notáře JUDr. Vladimíry Kostřicové,
M-palác, Heršpická 5, 639 00 Brno, konat mimořádná valná hromada společnosti.

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady je přiložena níže a spolu se
zdůvodněním zařazených bodů jednání je distribuována akcionářům. Současně je uložena k
nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel