Fondy EU

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Název projektu: Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti GRADIOR TECH a.s.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007590

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Místo realizace projektu: Město Brno-Královo Pole, k. ú. Královo pole, p. č. 4122/1, 4122/69, 4122/70

Cílem projektu je modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov v regionu Brno-město za účelem využití nemovitostí malým podnikatelem k výrobním, skladovacím a administrativním činnostem.

Projekt vychází z cíle strategického rozvoje společnosti GRADIOR TECH a.s. ve výrobní a obchodní oblasti, a naplňuje jeho dílčí cíle.

Projekt je realizován a spolufinancován Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti.