Horní sféra jeviště – strojní technologie

 • provaziště
 • osvětlovací a manipulační lávky
 • portálové věže
 • kontraportály
 • zařízení kina (kinorámy pevné i zvedané, maskovací opony)
 • divadelní opony (zvedané, rozhrnované – ručně, motoricky)
 • horizonty
 • jevištní tahy – ruční nebo motorické (jednorychlostní, regulované)
 • osvětlovací baterie
 • požární opony
 • další související zařízení