Certifikáty

Závazkem a rovněž nezbytným předpokladem k naplnění záměru poskytování vysoce kvalifikovaných služeb partnerům společností GRADIOR TECH a.s., je získání a udělení specifických oprávnění a certifikátů.

Certifikát ISO Politika jakosti
GTECH_CSN_EN_ISO_9001_2009_CJ_CAI  politika-jakosti

Řízení kvality

Zavedeným systémem řízení kvality dle ISO 9001:2000 (QMS) při přípravných, výrobních a montážních procesech usiluje společnost o dosažení nejvyšší možné kvality zhotovovaného díla.

Certifikát SIL Oprávnění
certifikat-sil opravneni

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné nákupní podmínky

Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou nedílnou součástí smluv (potvrzených objednávek, smluv o dílo nebo kupních smluv), uzavřených mezi společností GRADIOR TECH a.s. jako objednatelem nebo kupujícím a zhotovitelem nebo prodávajícím.

Všeobecné nákupní podmínky