Historie

Počátky společnosti sahají do začátku 90. let 20 století, kdy programově navázala na české producenty jevištních zařízení.

Zakladatelé GRADIORu se podíleli na nejznámějších projektech té doby (Palác kultury Praha, Národní divadlo Praha, Stavovské divadlo Praha, Divadlo Jánoše Záborského v Prešově a řada dalších divadelních scén a televizních studií po celém tehdejším Československu).

Z původní malé, téměř rodinné firmy, se podnik rozrostl tak, že v roce 2002 disponoval kromě základní strojírenské výroby s příslušným zázemím a projekčními kapacitami, ještě dvěma strojírenskými firmami v oboru energetiky.

Firmy GRADIOR od té doby prošly transformací a od roku 2006 uskupení sdružovalo pětici firem.

Následná restrukturalizace v roce 2011 koncentrovala všechny složky organizace do jednoho právního subjektu GRADIOR TECH a.s.

GRADIOR TECH a.s. v současnosti rozvíjí spolupráci s renomovanými partnery v celoevropském regionu a v Rusku.