O nás

Prostor pro divadlo – divadlo v prostoru, který je třeba řešit komplexně a funkčně tak, aby podle současných technických možností nabízel co nejúplnější scénický a scénografický servis a zároveň byl promyšleným systémem, který pozitivně ovlivňuje divadelní tvůrčí činnost. Návrh celého scénického systému by měl vycházet ze znalostí vývoje divadelního dění a myšlení v Evropě a měl by být koncipován tak, aby postihoval jeho smysl a nově navrhoval divadelní technologie a nabízel nové možnosti.

Komplexností a funkčností řešení divadelního prostoru není míněn pouze prostor jeviště a hlediště, ale i technického zázemí. Šatny, zkušebny, foyery atd., všechno to tvoří jeden organismus – divadlo. Pro řešení tohoto úkolu promyšleně iniciujeme spolupráci s tvůrci a technickými odborníky v tomto oboru. Jejich zobecněné znalosti a zkušenosti jsou pro nás základním vodítkem. V tomto ohledu jsme schopni poskytnout Vám svoje know-how jak pro smysluplné řešení, tak pro kvalitní realizaci divadelního prostoru.

GRADIOR TECH a.s. je zkušeným partnerem pro investory, provozovatele kulturních a společenských zařízení a odborné projektanty v oblasti scénických technologií, a to od architektonického návrhu, studie, schvalovacího řízení, přes odborné úvodní a prováděcí projekty, až po výrobu a realizaci zakázky na místě s ohledem na specifika místního trhu.

Efektivní zpracování zakázek je zaručeno spojením obchodních, projekčních a konstrukčních činností s řízením výroby a výrobou ve vlastním areálu společnosti.