Řídící systémy

  • dodávka softwaru pro řízení divadelních technologií
  • dodávka a montáž hardwaru, rozvaděčů a kompletní elektroinstalace
  • uvedení do provozu, zaškolení obsluhy