Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

9.11.2016

Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. oznamuje akcionářům společnosti, že dne 8.12.2016 od 11 hodin se bude v notářské kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse v Brně, Brandlova 4, konat mimořádná valná hromada společnosti.

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady spolu se zdůvodněním zařazených bodů jednání je zasílána akcionářům poštovní přepravou a současně uložena k nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel