Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.4.2018
Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. oznamuje akcionářům společnosti,
že dne 11.05.2018, od 13 hodin, se bude v notářské kanceláři notáře JUDr. Vladimíry Kostřicové,
M-palác, Heršpická 5, 639 00 Brno, konat mimořádná valná hromada společnosti.

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady je přiložena níže a spolu se
zdůvodněním zařazených bodů jednání je distribuována akcionářům. Současně je uložena k
nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel