Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.5.2018
Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat
akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
dne 15. 06. 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady je přiložena níže a spolu se
zdůvodněním zařazených bodů jednání je distribuována akcionářům. Současně je uložena k
nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel