SDÍLET
SKROLOVAT DOLŮ

Projekty
spolufinancované EU

Projekty spolufinancované EU

Následující projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nové sídlo společnosti

Název projektu: Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti GRADIOR TECH a.s.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007590

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Místo realizace projektu: Město Brno-Královo Pole, k. ú. Královo pole, p. č. 4122/1, 4122/69, 4122/70

Cíl projektu: Modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov v regionu Brno-město za účelem využití nemovitostí malým podnikatelem k výrobním, skladovacím a administrativním činnostem. Projekt vychází z cíle strategického rozvoje společnosti GRADIOR TECH a.s. ve výrobní a obchodní oblasti, a naplňuje jeho dílčí cíle. Projekt je realizován a spolufinancován Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti.

01.

Produktové a procesní inovace

Název projektu: Inovace ve firmě GRADIOR TECH a.s.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014652

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Místo realizace projektu: Město Brno-Královo Pole, k. ú. Královo pole, p. č. 4122/ 251, 4122/69, 4122/70

Cíl projektu: V rámci projektu budou realizovány dvě produktové inovace a jedna inovace procesní. Bude pořízena inovativní technologie, která umožní zavedení sériové výroby dvou nových produktů plošiny RCL a tichého pohonu CompaDrive ST. Projekt bude realizován v nových prostorách, které vzniknou na parcelách č. 4122/251, 4122/69 a 4122/70, jejichž vlastníkem je společnost GRADIOR TECH a.s. Parcely jsou uvedeny v podnikatelském záměru a jsou doloženy výpisem z KN (LV 11825).

02.