SDÍLET
SKROLOVAT DOLŮ

MY
INOVUJEME

Leading the way to tomorrow with innovative products today.

INOVUJEME

Inovace je klíčem k rozvoji a k úspěchu v každém oboru.

Ve společnosti GRADIOR TECH si uvědomujeme důležitost inovací v oboru jevištních technologií a snažíme se proto posouvat hranice a přicházet s inovativními produkty.

Hledáme způsoby, jak nejen uspokojovat potřeby našich klientů, ale také jak překonávat jejich očekávání.

Snažíme se vytvářet řešení, která umocňují celkový zážitek jak pro umělce, tak pro publikum.

S naším moderním zázemím a zkušeným týmem jsme vždy připraveni přijímat nové výzvy a dosahovat výjimečných výsledků i u těch nejsložitějších a nejnáročnějších projektů.

RCL PLOŠINY

Zvedané plošiny GRADIOR TECH

Zvedané plošiny s naším vlastním vedením pomocí nůžkového mechanismu.

 

Hlavní charakteristiky:

  Vynikající stabilita při velkém vysunutí.
  Velká výška zdvihu.
  Prakticky neomezená variabilita rozměrů a výšek zdvihu.
  Mobilní nebo pevná instalace.
  Tenzometrické vážení umožňuje určit hmotnost dekorací.
  Určeno pro provoz během představení.
  Umožňuje přepravu osob.
  Dynamické zatížení až 500 kg/m2.
  Navrženo v souladu s normou EN 17206.

01.

*Zařízení je chráněno průmyslovým vzorem č. 004529592-0001.

CompaDrive ST

Tiché pohony GRADIOR TECH

Divadelní pohony s tichým provozem jsou k dispozici buď jako vícelanové pohony prospektových tahů nebo jako bodové tahy, a to jak v horizontální tak i ve vertikální montážní poloze.

 

Hlavní charakteristiky:

  Velmi nízká hladina hluku 49 dBA (ve vzdálenosti 1 m od pohonu při plné rychlosti).
  Bezúdržbový systém kompenzace pohybu lana při navíjení na buben ve standardní výbavě.
  Žádná olejová náplň, tudíž minimální náklady na údržbu a žádné riziko úniku oleje.
  Tenzometrické vážení umožňuje určit hmotnost dekorací.
  Navrženo v souladu s normou EN 17206.

02.

Vícelanový pohon

Bodový tah

*Zařízení je chráněno průmyslovými vzory č. 002156935-0001 a 002156935-0002.

PROPADLA

Propadla GRADIOR TECH

Hlavní charakteristiky:

  Malá zástavbová výška umožňuje použití i v místech s nízkou průchodností.
  Nízká nástupní výška 0,5 m.
  Kombinovaný pohyb zdvihu umožňuje plošině přejíždět nad její základní konstrukci.
  Variabilita rozměrů a výšek zdvihu díky modulární konstrukci.
  Tenzometrické vážení umožňuje určit hmotnost dekorací.
  Díky ryglovatelné horní poloze může plošina propadla tvořit součást podlahy jeviště, s nosností až 500 kg/m2.
  Snadná manipulace díky pneumatickému podvozku.
  Navrženo v souladu s normou EN 17206.

03.

CHCETE SE NÁS NA NĚCO ZEPTAT?

ZEPTEJTE SE!